Toen Petronella Boersma in 1904 op 26-jarige leeftijd overleed aan tuberculose was dit voor haar broer Theunis een groot verdriet.
De vrouw stierf aan de longaandoening waaraan velen in het begin van de vorige eeuw zijn bezweken.

Haar dood maakte zo'n diepe indruk op haar twee jaar jongere broer Theunis Jans Boersma. Hij werd een vrijgevochten man; antimilitaristisch, antiroker, drankbestrijder, vegetarier en vrijgezel. Zat rond 1917 zelfs gevangen vanwege dienstplichtweigering en hij sloot zich aan bij de christensocialisten en colporteerde voor radicale blaadjes.

Hij werd in de loop van de jaren twintig wat rustiger en legde zich verdienstelijk toe op het sporten. Zo liep hij een paar keer de vierdaagse van Nijmegen.

Zijn zus vergat hij niet: in 1928 richtte hij in haar naam de Stichting Petronella Fonds op.
Door de rente op de huurpenningen van de stukjesland die hij bezat, kwam jaarlijks geld vrij.
Lijders van de gevreesde ziekte konden een beroep doen op Omke Theunis, zoals hij genoemd werd. Met de bijdragen konden ze zorg betalen of vervoer naar instellingen zoals het bekende Beatrixoord. "Het waren er aardig wat in Blije", weet huidig penningmeester van de stichting Cees Burgler.
goede keus.

Toen de ziekte afnam verbreedde Omke Theunis de statuten. Dit gebeurde bij de rechtbank in 1956. Mensen met andere ziekten konden ook een beroep doen op zijn fondsen.

Omke Theunis stierf in 1973. Zijn nalatenschap bleef. Zijn stukken land van 1 en 1,5 hectare worden nog steeds verhuurd aan schapenhouders. Door de rente op de inkomsten heeft de stichting jaarlijks - afhankelijk van de rentestand € 1.500,- tot € 2.000,- aan het dorp te vergeven.

Sinds een jaar of tien behoren hier ook maatschappelijke organisaties toe. "Het bestuur zag wel in dat zorgkosten voor rekening van de collectieve voorzieningen kwamen."

De stichting Petronella trok bijvoorbeeld de beurs voor de nieuwe muiltifunktionele accommodatie (MFA Fjeldsicht) in het dorp dat met flinke financieringsproblemen kampte. Niet alleen leenden ze het dorp € 40.000,- ook gebruikten ze de gehele opbrengst van de verkoop van hun Groene Kruisgebouw om de rekeningen van het dorpscentrum te betalen. Dat was een bedrag van € 67.500,-.
Ook dat gebouw kocht Petronella indertijd toen de huisartsenposten dreigden te verdwijnen in Blije. "Het Groene Kruis werd opgeheven, terwijl in het pand huisartsen van Ferwert en Holwerd hier hun spreekuur hielden. Met hulp van de dorpelingen werd het pand aangekocht, waardoor de huisartsen konden blijven.

Afspraak was dat bij verkoop de opbrengst van het gebouw terugvalt aan Petronella. Dit bleek een goede keus. Met de opbrengst hiervan konden Petronella en Omke Theunis Blije opnieuw helpen.

Kijk hier voor meer informatie over 'Omke Theunis Boersma' ook in het in 1991 verschenen artikel in een blad uit Anjum